Vidiem

Beeldbel Psychologiepraktijk

| HOME | WIE BEN IK | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Aanbod

Generalistische psychologische behandeling.

Generalistische psychologische behandeling richt zich op het versterken van de weerbaarheid en zelfcontrole (coping) van de cllënt. Deze behandeling is effectief bij verschillende soorten psychische klachten die zich kunnen voordoen in relatie met een ernstige lichamelijke aandoening bij de betrokkene en diens naaste omgeving. Ik behandel u via beeldbellen, daar waar u zich het meest thuis kunt voelen en u zich niet heeft hoeven te vermoeien met een reis, waardoor het de therapie vanwege de toegenomen vermoeidheid gehinderd zou kunnen worden.

Om deze behandeling door uw verzekering vergoed te krijgen is een verwijzing door een huisarts, specialist of een psycholoog noodzakelijk. Een verwijzing door een andere, zoals bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist, wordt door de verzekeraar niet als geldige verwijzing geaccepteerd. Zodra u de verwijzing heeft, kan een afspraak worden gemaakt: als de verwijsbrief is opgestuurd, neem ik contact met u op, als u de verwijsbrief in uw bezit hebt kan u, of een van uw hulpverleners contact met mij zoeken om een afspraak te maken.

Voorafgaand aan en mogelijk tijdens de behandeling, wordt met behulp van vragenlijst(en) de aard en de ernst van de klachten en de ontwikkeling daarvan, vastgesteld.


Deelname aan (patiënt)bespreking.

In sommige situaties kan tijdens een bespreking of overleg een bijdrage gewenst zijn van een psycholoog die ook deskundig is wat betreft kanker of parkinson en welk een invloed deze aandoeningen op de persoon kan hebben en hoe hier zinnig mee om te gaan. Suggesties wat betreft behandelmogelijkheden en de intensiteit en duur daarvan.

 

Logo
nip
mszorgnederland

Parkinsonnet
NVPO

Zeeuwsvlaams Oncologie Netwerk
Vereniging EMDR Nederland

Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging

Nederlandse vereniging voor hypnose