Psychologiepraktijk Vidiem

| HOME | WIE BEN IK | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Tarieven

psychologische behandeling

Het tarief voor generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (BGGZ) bij u thuis, of op een door ons overeengekomen locatie is afhankelijk van uw verwijzing.

Verwijzing voor
Max aantal gesprekken
Tarief
Tarief
 
gesprek + rapportage
2020
2019
Basis GGZ Kort
4 (tot 300 minuten all in )
€ 503
€ 507
Basis GGZ Middel
7 (tot 500 minuten all in )
€ 853
€ 864
Basis GGZ Intensief
11 (tot 750 minuten all in )
€ 1383
€ 1356
Onvolledig behandeltraject
1 (tot 120 minuten all in )
€ 219
€ 207

Vidiem heeft met enkele ziekenkostenverzekeraars contracten; DSW, inTwente, Stad Holland, De Amersfoortse en Ditzo, ook als die verzekering is afgesloten via Aevitae of A.S.R.. Dit betekent dat de kosten voor uw behandeling rechtstreeks door de verzekeraar aan Vidiem zal worden vergoed. Met andere zorgverzekeraar is geen contract afgesloten, omdat bijvoorbeeld de eisen in deze contracten niet allemaal ten goede komen aan de individuele behandelvraag of behandelnoodzaak. Dit betekent in de praktijk dat wel aan alle kwaliteitseisen voldaan wordt, maar bijvoorbeeld niet aan de verplichte behandelverdeling die de verzekeraar eist: niet meer dan 30% van de cliënten een BGGZ Intensief behandeling en niet meer dan 30% een BGGZ Middel behandeling. Vidiem vindt dat de behandelingsduur afhankelijk moet zijn van wat uw arts vindt en wat nodig blijkt bij uw klachten in uw specifieke situatie. Zo intensief als moet en zo kort als kan. Indien Vidiem geen contract heeft met uw ziektenkostenverzekering dan kunt u de kosten van de behandeling zelf declareren. Op uw factuur kan alleen op uw verzoek en met uw schriftelijke toestemming komen te staan voor welke aandoening u behandeld bent. Alleen met u schriftelijke toestemming mag informatie worden vertrekt aan uw huisarts of andere betrokken hulpverleners.

U kunt in uw polisvoorwaarden vinden hoeveel u vergoed krijgt voor niet-gecontracteerde generalistische basis GGZ. Bij restitutiepolissen wordt over het algemeen 100% van de factuur vergoed, bij natura- en budgetpolissen varieert dit tussen de 0% en 80%.

Om voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking te komen, moet u van uw verzekeraar een verwijzing hebben.

De Basis GGZ vergoeding wordt verrekend met het verplichte eigen risico. Dit is voor 2019 en 2020 € 385, maar u kunt dit vrijwillig hebben verhoogd.

Zonder verwijzing, en / of zonder vergoeding van uw zorgverzekeraar, is het tarief € 110 per uur. Reiskosten en -tijd worden niet meegerekend, wel rapportage, correspondentie, onderzoek en de beoordeling daarvan.

 

Overigen.

Lessen en cursussen verzorgen, deelname aan overleggen en andere situaties waarbij u gebruik zou willen maken van mijn deskundigheid, zijn BTW plichtig. Het tarief voor deze, niet-behandeling activiteiten is € 110,- incl BTW.

 

Logo
nip
mszorgnederland

Parkinsonnet
NVPO

Zeeuwsvlaams Oncologie Netwerk
Vereniging EMDR Nederland

Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging

Nederlandse vereniging voor hypnose