Psychologiepraktijk Vidiem

| HOME | WIE BEN IK | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Home

Voorlopig uitsluitend beeldbellen

Vidiem is gespecialiseerd in psychologische hulpverlening aan huis, aan mensen en hun directe omgeving die te maken hebben (gekregen) met kanker, multiple sclerose (MS), de ziekte van Parkinson of parkinsonisme of een aandoening waardoor revalidatie nodig is. Uiteraard wordt binnen Vidiem gewerkt volgens een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Vidiem hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Het privacy statement legt uit hoe Theo van Kouteren binnen Vidiem met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat.

De hulpverlening zoals die door Vidiem wordt aangeboden, wordt uitgevoerd door drs. T.C.C. (Theo) van Kouteren. Deze hulp wordt voornamelijk verleend in de vorm van bezoek aan huis, of verblijfplaats en of gecertificeerd beveiligd beeldbellen.

Vanwege de informatie in het Preventiebeleid COVID-19 bij hoogrisicogroepen van het RIVM, zullen er voorlopig geen huisbezoeken worden afgelegd. Alleen bij hoge uitzonderinging en indien de situatie het toe laat en binnen de richtlijnen van het RIVM kan plaats vinden, kan hier van worden afgeweken.

Bezoeken worden voornamelijk afgelegd binnen Zeeland en worden gepland afhankelijk van de lokatie. Afspraken via beeldbellen zijn, vanwege de onafhankelijkheid van de lokatie, meer flexibel te plannen.

Indien u overweegt om psychologische hulp te vragen, is het aan te raden om met uw huisarts te overleggen welke hulp in uw specifieke situatie het meest aangewezen lijkt.

Als dit een psychologische behandeling bij u thuis of op uw verblijfplaats blijkt te zijn, dan wil ik graag met u kijken hoe de aangewezen behandeling zo snel als mogelijk kan starten.

 

Logo
nip
mszorgnederland

Parkinsonnet
NVPO

Zeeuwsvlaams Oncologie Netwerk
Vereniging EMDR Nederland

Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging

Nederlandse vereniging voor hypnose