Vidiem

Beeldbel Psychologiepraktijk

| HOME | WIE BEN IK | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Home

Vidiem is gespecialiseerd in psychologische hulpverlening aan huis, aan mensen en hun directe omgeving die te maken hebben (gekregen) met kanker, multiple sclerose (MS), de ziekte van Parkinson of parkinsonisme of een aandoening waarvoor revalidatie aangewezen is. Vidiem is drager van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ welke door de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) wordt uitgegeven. Uiteraard wordt binnen Vidiem gewerkt volgens een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Vidiem hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Het privacy statement legt uit hoe binnen Vidiem met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgegaan wordt.

De hulpverlening zoals die door Vidiem wordt aangeboden, wordt uitgevoerd door drs. T.C.C. (Theo) van Kouteren. Deze hulp wordt voornamelijk verleend in de vorm van gecertificeerd beveiligd beeldbellen. Alleen bij hoge uitzonderinging en indien de situatie het toe laat en een bezoek binnen de richtlijnen van het RIVM kan plaats vinden, kan hier van worden afgeweken.

Afspraken via beeldbellen zijn, vanwege de onafhankelijkheid van de lokatie, meer flexibel te plannen.

Indien u overweegt om psychologische hulp te vragen, is het aan te raden om met uw huisarts te overleggen welke hulp in uw specifieke situatie het meest aangewezen lijkt.

Als dit een psychologische behandeling bij u thuis of op uw verblijfplaats blijkt te zijn, dan wil ik graag met u kijken hoe de aangewezen behandeling zo snel als mogelijk kan starten.

 

Logo
KiBG keurmerk
nip
NVPO

Zeeuwsvlaams Oncologie Netwerk
Vereniging EMDR Nederland

Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging

Nederlandse vereniging voor hypnose